Naš uspeh meri se veličinom promene koju zajednički pravimo.

šta mi to radimo

Naši projekti

PUTEVIMA UMETNICA

Putevima umetnica je šetnja putevima značajnih Novosađanki, organizovana u okviru programa prvog Autonomnog festivala žena u Novom Sadu.

Pročitaj više

INFORMISANJE MLADIH O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

„Informisanje mladih o rodno zasnovanom nasilju“ ima za cilj da pomogne mladima da razumeju, prepoznaju i reaguju na rodno zasnovano nasilje.

Pročitaj više

NASILJE JE UVEK IZOLACIJA

“Nasilje je uvek izolacija” je kampanja koja ima za cilj da SOS kontakte podrške učini dostupnim što većem broju žrtava rodno zasnovanog nasilja, naročito za vreme epidemiološke situacije kada se beleži rast nasilja.

Pročitaj više

REWOMEN

Projekat REWOMEN obeležava 20. godišnjicu objavljivanja Povelje EU o osnovnim ljudskim pravima, slaveći doprinos žena u oblasti ljudskih, političkih, društvenih, ekonomskih i kulturnih prava kroz njihovo delovanje u okviru Ženskog Oslobodilačkog Pokreta u Evropi.

Pročitaj više

IRIDINA FILMSKA PRIČAONICA

Iridina filmska pričaonica predstavlja naš način kako da sa mladima razgovaramo o važnom problemu rodno zasnovanog nasilja.

Pročitaj više