Piši o onome što te žulja. Napravi promenu!

VAŽNE TEME O KOJIMA NE SMEMO DA ĆUTIMO.

Blog

Jovana Mrdalj – svaki početak aktivističkog rada je težak, naročito ako se radi o temama koje su bitne za zajednicu

U okviru rubrike Mladi i feminizam, razgovarali smo sa Jovanom Mrdalj, jednom od osnivačica Ženske inicijative, udruženja, u okviru kojeg se zajedno sa koleginicama bori protiv menstrualnog siromaštva. Jovana je rođena 1999. godine i apsolventkinja je Odseka za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Milica Crkvenjakov – podizanje nivoa svesti je prvi pravi korak ka promeni

Milica Crkvenjakov je mlada srpska producentkinja, aktivistkinja i feministkinja. Na društvenim mrežama je široj publici poznata i po profilu Draga devojčice, u okviru kojeg se na svojesvrstan način bavi bitnim temama i ruši nametnute norme i tabue. Kroz svoj aktivistički rad na društvenim mrežama i kroz radionice promoviše teme intersekcionalnog feminizma, ljudskih prava i inkluzije.

Emilija Milenković – feminizam znači solidarnost

Emilija Milenković je aktivistkinja, feministkinja i studentkinja Fakulteta političkih nauka.  Aktivizmom i volonterizmom se bavi još od osnovne škole, a u srednjoj školi, zajedno sa prijateljima, osniva omladinsko udruženje Naš svet, naša pravila u Vranju, sa ciljem poboljšanja položaja i edukacije mladih. Interesuje je omladinska politika, neformalno obrazovanje i participacija mladih u političkim i procesima donošenja odluka. Veruje da su mladi najveća pokretačka snaga društva. U slobodno vreme ruši rodne barijere.

Nikolina Pavićević – digitalni aktivizam kao alat za približavanje važnih tema društvu

Nikolina Pavićević je rođena u Podgorici 1999. godine, osnovne studije je završila u Sloveniji na odseku za Medijske studije. Danas vodi profil Kritički koji prati skoro 80 000 ljudi.