Cilj

 • Milica

  Član
  9 aprila, 2022 u 1:51 pm

  Želela bih da širim znanje koje sam ja do sada stekla o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima, rodnim ulogama, značajnim i inspritavinim ženama i da smanjim predrasude o nama koji se borimo za ravnopravnost i o feminizmu kao pokretu, a sve to sa dugoročnim ciljem- osnaživanje žena i devojčica.

 • Anja

  Član
  10 aprila, 2022 u 9:04 am

  Cilj bi mi bio širenje svesti o rodnoj ravnopravnosti, objašnjavanje pojmova koje smo prošli kroz kurs. Volela bih da muškarci shvate da feminizam nije nešto loše i nije nešto što je protiv njih. Takođe volela bih da žene budu svesnije svojih prava, pošto često nisu svesne da su diskriminisane i da je to protivno zakonu jer su navikle na tu diskriminaciju kao nešto normalno u patrijarhalnom društvu, pa npr. kada ih pitaju na razgovoru za posao neprimerena pitanja o braku, majčinstvu,.. većina ne zna da su ta pitanja zabranjena Zakonom o diskriminaciji, a smatram da i muškarci poslodavci većinom ne znaju da je zabranjeno da to pitaju.

  • Tamara

   Član
   12 aprila, 2022 u 1:21 pm

   Slaažem se, smatram da su radionice i kursevi strava mesto da se na zanimljiv način stiču nova znanja i menjaju stara mišljenja🥰

 • Branislava

  Član
  10 aprila, 2022 u 8:29 pm

  Želela bih da kroz radionice širim znanje i svest o svemu što sam naučila. Mogu biti i ulične radionice i online i uživo. 🙂

 • Anđela

  Član
  10 aprila, 2022 u 8:44 pm

  Želela bih da informišem zaposlene o tome koji su oblici seksualnog uznemiravanja na poslu, kao i kome žrtve treba da se obrate kada se to desi i gde da potraže pomoć i podršku.

  • Marija

   Član
   12 aprila, 2022 u 9:38 pm

   Upravo tako, treba krenuti od informisanja – nije svima poznato šta sve spada u seksualno uznemiravanje na poslu, jer se kroz godine dosta toga (nažalost) normalizovalo.

 • Marija

  Član
  10 aprila, 2022 u 10:19 pm

  Žene su prisutne na svim pozicijama i u svim profesijama i cilj je da to bude vidljivo i u jeziku. Mediji imaju značajnu ulogu u uvođenju rodno senzitivnog jezika u svakodnevnu upotrebu, pa bi cilj bio edukovati buduće novinare/ke o značaju rodno senzitivnog i politički korektnog izveštavanja o ženama.🌸

  • Uroš

   Član
   10 aprila, 2022 u 10:29 pm

   Slažem se. Nervira me kad pročitam brljotinu tipa “socijalni feminativi upropašćuju jezik”. Kako i zašto? Šta je toliko strašno u rečima psihološkinja ili matematičarka? Ako je muškarcima okej da je rodno-neutralni jezik muškog roda, i misle da žene moraju da budu okej s time da budu nazivane matematičar, kad to nisu, kako bi bilo da izvrnemo situaciju? Siguran sam da bi se pobunili. E tu se krije problem.

 • Uroš

  Član
  10 aprila, 2022 u 10:27 pm

  Želim da, koliko je to moguće kao individua, makar malo pokušam da promenim, ili možda i navedem, ljude da promene percepciju i način na koji govore o traumatičnim događajima i problemima s kojima se žene susreću tokom života jer su žene. Mada je to dug i nimalo jednostavan proces, moramo da destigmatizujemo način razmišljanja i govorenja o problemima društva.

 • Tamara

  Član
  11 aprila, 2022 u 12:18 am

  Cilj je da se objasni problem, pojasni u kakvim oblicima/vidovima postoje da bi mogli da sutradan prepoznaju i na koje sve mogucnosti osobe mogu da se zastite u datoj situaciji i gde prijaviti

 • Tamara

  Član
  12 aprila, 2022 u 1:01 pm

  Želim da proširim svest o načinima i greškama kada je u pitanju predstavljanje žena u pop kulturi. Kao mala sam bila ekstremno nesrećna što po standardima pop kulture nikada nisam bila “dovoljna”, ali sada shvatam da nijedna prava žena ne može da bude “dovoljna” jer su standardi artificijalni i nerealni.Krajnji cilj bi mi bio da u budućnosti postoji više filmova i serija u kojima su žene predstavljene na način na koji devojčice i žene širom sveta mogu da se identifikuju sa njima.

 • Una

  Član
  12 aprila, 2022 u 2:32 pm

  Neki dugoročni cilj je da se dovede do sigurne zone na internetu. A početne akcije su da bih želela da pravim radionice po osnovnim i srednjim školama. Da se naprave nalozi na svim društvenim mrežama koji su pristupačni mladima šta je digitalno nasilje, kako ga sprečiti, kako biti svestan da ga trpiš i još mnogo tema. Možda i neki online kurs sličan ovome koji će da poveže kroz rodnu ravnopravnost kako treba da se ponašamo u digitalnom prostoru ili da delimo letke koje sadrže informacije kome možemo da se obratimo ako smo žrtva nasilja na internetu.

 • Lidija

  Član
  12 aprila, 2022 u 3:44 pm

  Moj cilj bi se odnosio na širenje svesti o značaju seksualnog obrazovanja kod mlađe populacije. Pre svega bih taj značaj o seksualnom obrazovanju proširila kod svojih kolega sa fakulteta, kako bi i oni imali uvid u to koliko je zapravo ovo bitna tema o kojoj deca treba da znaju, gde bi ujedno i proširili svest o tome da to nije tabu tema. Ukoliko bi se neko priključio rešavanju mog cilja, posetili bismo par osnovnih i srednjih škola i razgovarali, kako sa stručnim saradnicima, tako i sa direktorima-kama škole da čujemo kakvo je mišljenje tih prosvetnih radnika.

  • Danica

   Član
   13 aprila, 2022 u 1:23 pm

   Imamo isti cilj, uvođenje seksualnog obrazovanja u škole. Jer osim na par časova biologije kada se uči o reproduktivnim organima, ne pominje se seks jer je kao što kažeš taboo.

 • Milica

  Član
  12 aprila, 2022 u 4:24 pm

  normalizacija korišćenja filtera i photoshop-a radi održavanja slike standarda “idealnog” ženskog tela
  Cilj je uklanjanje slike “idealnog” ženskog tela i uspostavljanje rodne
  Kratkoročni bi bio informisanje o štetnosti održavanja te slike

  prisusutvo seksualnog uznemiravanja/ nasilja na fakultetima, kao i generalna razlika odnosa prema ženskim i muškim studentima
  – Cilj je uspostavljanje ravnopravnosti izmedju svih studenata u svim situacijama i koracima kroz koje prolaze tokom procesa studiranja
  Kratkoročni bi bio promovisanje donošenja pravilnika na fakultetima