Nisi sam/a - informacije o besplatnim uslugama SOS, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama nasilja i mladima.

IRIDA je osnovana sa idejom stvaranja sredine u kojoj će svako/a biti ravnopravan/na i bezbedan/na. Zbog toga se od samog početka bavimo podizanjem svesti i edukacijom o rodno zasnovanom nasilju u najrazličitijim oblicima. No, važno je napomenuti da IRIDA ne pruža usluge podrške žrtvama.

Ova stranica služi kako bismo ti pružili kontakte onih institucija i udruženja koja nude različite vidove podrške (pravnu, psihosocijalnu i sl.) i kod kojih možeš prijaviit slučaj rodno zasnovanog nasilja koji ti ili neko drugi doživljava. Takođe, ovde su dostupni kontakti udruženja koja pružaju besplatnu psihosocijalnu podršku mladima koji imaju poteškoće u oblasti mentalnog zdravlja.

Rodno zasnovano nasilje

Nacionalni nivo

Policija

 • Hitni pozivi: 192
 • Prijava nasilja u porodici: 0800-100-600

Zdravstvena zaštita

 • Hitni pomoć: 194

Centri za socijalni rad

 • Svaka opština, odnosno grad, ima po jedan centar kojem se građani/ke mogu obratiti za besplatnu pomoć i podršku, uključujući u slučaju doživljavanja rodno zasnovanog nasilja
 • Lista kontakakta svih Centara

Sigurne kuće

 • Pojedini Centri za socijalni rad pri sebi imaju Sigurne kuće koje predstvljaju bezbedan i besplatan prostor u kojem žene žrtve nasilja, kao i njihova deca, mogu prebivati i dobiti različite tipove podrške.
 • Lista kontakata svih dostupnih Sigurnih kuća 

SOS Telefoni

 • Udruženja građana koja pružaju podršku žrtvama ne postoje u svakoj opštini. Tamo gde postoje, način njihovog funkcionisanja, radno vreme kao i tipovi podrške koje nude varira.
 • Ne postoji jedan univerzalni SOS telefon na nacionalnom nivou.
 • Lista SOS kontakata 

Vojvodina

SOS Vojvodina

Mentalno zdravlje mladih

Nacionalni nivo

Sve je OK

 • Platforma kreirana od strane UNICEF-a na kojoj mladi uzrasta od 13 do 24 godina mogu dobiti besplatnu psihološku podršku, od online savetovanja i dopisivanja sa psihologom do SOS poziva.
 • Sajt
 • Zakazivanje online savetovanja
 • SOS telefoni:
  • 0800 300 303 - Centar SRCE, od 14h do 23h 
  • 0800 309 309 - Klinika za psihijatrijstke bolesti "Dr Laza Lazarević", 00-24h
  • 116 111 - NADEL (NAcionalna DEčija Linija), 00-24h
  • Više info o SOS telefonima

Vojvodina

Sazvežđe podrške