Politika privatnosti

IRIDA poštuje tvoju privatnost i želi da budeš upoznat/a sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i otkrivamo podatke. Ova Politika privatnosti opisuje našu praksu u vezi sa podacima koje prikupljamo preko veb stranica kojima upravljamo, a sa kojih pristupate ovoj Politici privatnosti („Veb stranice“), preko softverskih aplikacija koje smo objavili/e za korišćenje preko računara i mobilnih uređaja („Aplikacije“) i putem e-pošte u HTML formatu koje šaljemo, a koja linkuje do ove Politike privatnosti (sve zajedno, uključujući Veb lokacije i Aplikacije, „Usluge“). Dajući nam Lične podatke, slažeš se sa odredbama i uslovima ove Politike privatnosti.

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci prikupljeni preko jednog ili više mesta za prikupljanje podataka, putem naših Usluga, mogu se objediniti i koristiti u svrhe internog istraživanja:

Adresa e-pošte (obavezno)

Korisničko ime (obavezno)

Šifra (obavezno)

Ime (obavezno)

Prezime (obavezno)

Jezik (obavezno)

Lokacija (opciono)

Slika (opciono)

Lične podatke označene kao „obavezne“ moramo da prikupljamo i obrađujemo da bismo ti pružili tražene Usluge ili zato što smo zakonski obavezni da to učinimo. Ako ne dostaviš podatke koje tražimo, možda nećemo moći da pružimo tražene Usluge.

Ako nama ili našim provajderima dostaviš bilo kakve Lične podatke koji se odnose na druge ljude u vezi sa Uslugama, izjavljuješ da imaš ovlašćenje da to učiniš i da nam dozvoljavaš da koristimo podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

KAKO PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE

Prikupljamo Lične podatke koje nam daješ kada od nas zatražiš proizvode, usluge ili podatke, registruješ se kod nas, učestvuješ u javnim forumima ili drugim aktivnostima putem Usluga, odgovaraš na ankete ili na drugi način stupaš u interakciju sa nama. Imaj na umu da kada nam daš podatke na sajtu ili platformi trećeg lica, podatke koje pružiš mogu takođe zasebno prikupljati sajt ili platforma trećeg lica. Podatke koje prikupljamo pokrivene su ovom Politikom privatnosti, a podatke koje sajt ili platforma trećeg lica prikupljaju podležu praksama privatnosti sajta ili platforme trećeg lica. Odabir privatnosti koji si napravio/la na sajtu ili platformi trećeg lica neće se odnositi na naše korišćenje podataka koje smo prikupili direktno preko naših Usluga.

Prikupljamo Lične podatke putem tehnologije, kao što su kolačići, Flash kolačići i veb svetionici, uključujući kada koristite naše Usluge, kao i na sajtovima ili platformama trećih lica.

KAKO KORISTIMO LIČNE INFORMACIJE

Mi i naši provajderi koristimo Lične podatke u naše legitimne poslovne svrhe, uključujući sledeće:

Obezbeđivanje funkcionalnosti Usluga i ispunjavanje tvojih zahteva.

Da ti pružimo funkcionalnost Usluga, kao što je uređenje pristupa tvom nalogu.

Da odgovorimo na tvoje upite i ispunimo tvoje zahteve, kao što je slanje biltena.

Da bi dovršio/la svoje transakcije.

Da ti šaljemo administrativne podatke, kao što su podaci u vezi sa Uslugama i promenama naših uslova i politika.

Da ti omogućimo da deliš sadržaj i pokreneš izazove putem Usluga, i da te obavestimo kada se deli s tobom, kada bude predstavljeno drugima na Uslugama ili kada si pozvan/a da se pridružiš izazovu.

Uključujemo se u ove aktivnosti da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa tobom i/ili da bismo ispunili zakonsku obavezu.

Pružamo ti marketinški materijal za koji verujemo da bi te mogao zanimati

Ovo može uključivati preporučeni sadržaj i aktivnosti zasnovane na tvojoj opštoj lokaciji i tvom korišćenju Usluga, uz tvoju saglasnost ako to zahteva važeći zakon.

Uključujemo se u ovu aktivnost uz tvoju saglasnost ili tamo gde imamo legitimni interes.

Analiza Ličnih podataka za poslovno izveštavanje i pružanje personalizovanih usluga.

Da personalizuješ svoje iskustvo na Uslugama predstavljanjem proizvoda i ponuda prilagođenih tebi.

Pružamo personalizovane usluge ili uz tvoju saglasnost ili zato što imamo legitiman interes.

Omogućava ti da učestvuješ u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama.

Možemo ti ponuditi priliku da učestvuješ u nagradnim igrama, takmičenjima i sličnim promocijama. Neke od ovih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu da sadrže dodatne informacije o tome kako koristimo i otkrivamo tvoje Lične podatke.

Uključujemo se u ove aktivnosti da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa tobom.

Anonimizacija i/ili objedinjavanje Ličnih podataka.

Možemo da anonimizacija i/ili objedinimo Lične podatke tako da se više ne smatraju Ličnim podacima. To radimo da bismo generisali druge informacije za našu upotrebu, koje možemo koristiti i otkriti u bilo koju svrhu.

Ostvarivanje naših poslovnih ciljeva.

Za naše poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, revizije, praćenje i prevencija prevara, razvoj novih proizvoda, poboljšanje, poboljšanje ili modifikacija naših Usluga, identifikovanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i poslovanje i širenje naših poslovnih aktivnosti.

Uključujemo se u ove aktivnosti da bismo upravljali našim ugovornim odnosom sa tobom, da bismo ispunili zakonsku obavezu i/ili zato što imamo legitimni interes.

KAKO SE MOGU OTKRITI LIČNI PODACI

Lični podaci odraslih vlasnika naloga mogu se otkriti:

 • Našim provajderima u svojstvu trećeg lica koji pružaju usluge kao što su hostovanje veb stranica, analiza podataka, informacione tehnologije i pružanje srodne infrastrukture, korisnička usluga, isporuka e-pošte, revizija, obrada plaćanja i druge usluge.
 • Sponzorima nagradnih igara, takmičenja i sličnih promocija, u svojstvu trećeg lica.
 • Da te identifikuju bilo kome sa kim deliš Usluge ili druge poruke, uključujući izazove, putem Usluga.
 • Od strane tebe, na profilnim stranicama i drugim servisima na koje možeš da postavljaš informacije i materijale. Imaj na umu da će sve informacije koje objaviš ili otkriješ putem ovih usluga postati javne i mogu biti dostupne drugim korisnicima i široj javnosti. Pozivamo te da budeš veoma oprezan/na kada odlučuješ da otkriješ bilo koju informaciju o Uslugama.

Druge upotrebe i otkrivanja

Takođe koristimo i otkrivamo Lične podatke po potrebi ili kada je prikladno, posebno kada imamo zakonsku obavezu ili legitimni interes da to učinimo:

 • Da bude u skladu sa važećim zakonima i propisima.

– Ovo može uključivati zakone izvan vaše zemlje prebivališta.

 • Radi saradnje sa javnim i državnim organima.

– Da odgovorimo na zahtev ili da pružimo informacije za koje smatramo da su važne.

– To može uključivati vlasti izvan vaše zemlje prebivališta.

 • Da sarađujemo sa organima unutrašnjih poslova

– Na primer, kada odgovaramo na zahteve i naloge organa unutrašnjih poslova ili dajemo podatke za koje smatramo da su važne.

 • Iz drugih zakonskih razloga.

– Za sprovođenje naših uslova.

– Da bismo zaštitili naša prava, privatnost, bezbednost ili imovinu i/ili prava naših filijala, tebe ili drugih.

 • U vezi sa prodajom ili poslovnom transakcijom.

Imamo legitiman interes da koristimo, otkrivamo ili prenosimo tvoje lične podatke trećem licu u slučaju bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja celokupnim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, imovine ili akcije (uključujući u vezi sa bilo kojim stečajnim ili sličnim postupkom). Takva treća lica mogu uključivati, na primer, entitet sticaoca i njegove/ne savetnike/ce.

OSTALI PODACI

Ostali podaci koje prikupljamo

„Ostali podaci“ su svi podaci koje ne otkrivaju tvoj konkretan identitet ili se ne odnose direktno na pojedinca/ke, kao što su:

 • Podaci o internet pretraživaču i uređaju
 • Podaci o korišćenju aplikacije
 • Informacije prikupljene putem kolačića, pikselskih oznaka i drugih tehnologija
 • Demografske podatke i druge podatke koje si dao/la
 • Zbirne podatke

Ako se od nas zahteva da Ostale podatke tretiramo kao Lične podatke prema važećem zakonu, onda ih možemo koristiti u svrhe za koje koristimo i otkrivamo Lične podatke kako je detaljno opisano u ovoj Politici.

Kako prikupljamo Ostale podatke

Mi i naši provajderi u svojstvu trećeg lica prikupljamo Ostale podatke na različite načine, uključujući:

Preko tvog internet pretraživača ili uređaja: Određene podatke prikuplja većina internet pretraživača ili automatski preko tvog uređaja, kao što su tvoja adresa kontrole pristupa medijima (MAC), tip računara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, naziv i verzija operativnog sistema, proizvođač uređaja i model, jezik, tip i verziju internet pretraživača i naziv i verziju Usluga (kao što je aplikacija) koje koristiš. Koristimo ove podatke da bismo osigurali da Usluge pravilno funkcionišu.

Putem upotrebe Aplikacije: Kada preuzmeš i koristiš Aplikaciju, mi i naši provajderi možemo pratiti i prikupljati podatke o korišćenju Aplikacije, kao što su datum i vreme kada Aplikacija na tvom uređaju pristupa našim serverima i koji podaci su preuzeti na Aplikaciju, na osnovu broju vašeg uređaja.

Korišćenje kolačića: Kolačići su delovi podataka koji se čuvaju direktno na računaru koji koristiš. Kolačići nam omogućavaju da prikupljamo podatke kao što su tip pretraživača, vreme provedeno na Uslugama, posećene stranice, jezička podešavanja i drugi anonimni podaci o saobraćaju. Mi i naši provajderi koristimo podatke samo da bismo podržali interne operacije Usluga, kao što su u bezbednosne svrhe, da bismo olakšali navigaciju, da bismo efikasnije prikazali podatke, da bismo personalizovali tvoje iskustvo tokom korišćenja Usluga i prepoznali tvoj računar kako bismo vam pomogli u korišćenju Usluga. Takođe prikupljamo statističke podatke o korišćenju Usluga kako bismo stalno poboljšavali njihov dizajn i funkcionalnost, razumeli kako se koriste i pomogli nam u rešavanju pitanja u vezi sa njima.

Ako ne želiš da se podaci prikupljaju korišćenjem kolačića, postoji jednostavna procedura u većini pretraživača koja ti omogućava da automatski odbiješ kolačiće ili da ti se da izbor da odbiješ ili prihvatiš prenos određenog kolačića (ili kolačića) na tvoj računar, sa određenog sajta. Možež da pogledaš i http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Međutim, ako ne prihvatiš kolačiće, možeš doživeti neke neprijatnosti u korišćenju Usluga. Na primer, možda nećemo moći da prepoznamo tvoj računar i možda ćeš morati da se prijaviš svaki put kada posetiš veb stranicu.

Korišćenje pikselskih oznaka i drugih sličnih tehnologija: Piksel oznake (poznate i kao veb-svetionici i čisti GIF-ovi) mogu se koristiti u vezi sa nekim Uslugama da bi se, između ostalog, pratile radnje korisnika/ca Usluga (uključujući odrasle vlasnike/ce naloga koji bi mogli da dobiju e-poštu od nas), merio uspeh marketinških kampanja i sastavljalji statistički podaci o korišćenju Usluga i stopama odgovora.

Analitika: Koristimo treća lica, uključujući Google analitiku, koje koriste kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje i analizu podataka o korišćenju Usluga i izveštavanje o aktivnostima i trendovima. Možeš da saznaš više o Google-ovim praksama tako što ćeš posetiti www.google.com/policies/privacy/partners/, i izabrati da ti se ne prikupljaju podaci tako što ćeš preuzeti dodatak za internet pretraživač za onemogućavanje Google analitike, koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

IP adresa: Tvoja IP adresa je broj koji tvoj internet provajder (ISP) automatski dodeljuje računaru koji koristiš. IP adresa se može identifikovati i automatski evidentirati u log fajlovima našeg servera svaki put kada korisnik/ca pristupi Uslugama, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posećene. Prikupljanje IP adresa je standardna praksa i obavljaju ga automatski mnoge veb stranice, aplikacije i druge usluge. Koristimo IP adrese u svrhu pružanja podrške za interne operacije Usluga, kao što je izračunavanje nivoa korišćenja, dijagnostikovanje problema sa serverom i administriranje Usluga. Takođe možemo da izvedemo tvoju približnu, opštu lokaciju iz tvoje IP adrese.

Od tebe: Podaci kao što su preferencije za komunikaciju mogu se prikupljati od odraslih vlasnika/ca naloga kada ih oni dobrovoljno daju.

Objedinjavanjem podataka: Objedinjeni Lični podaci ne identifikuju tebe, niti bilo kog/ju drugog/u korisnika/cu Usluga.

Kako koristimo i otkrivamo Ostale podatke

Koristimo i otkrivamo Ostale podatke u bilo koju svrhu, osim kada se od nas zahteva drugačije po važećem zakonu. U nekim slučajevima možemo kombinovati Ostale podatke sa Ličnim podacima. Ako to učinimo, tretiraćemo kombinovane podatke kao Lične podatke, sve dok su kombinovane.

NAŠE PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA OD DECE

Ne tražimo i ne prikupljamo svesno Lične podatke od korisnika/ca mlađih od 13 godina (za korisnike/ce u SAD) ili 15 (za korisnike/ce u Srbiji) ili 16 (za korisnike/ce u EU). Ako utvrdimo da smo nehotice prikupili Lične podatke od korisnika/ca mlađih od 13 godina (za korisnike/ce u SAD) ili 16 (za korisnike/ce koji nisu u SAD), odmah ćemo izbrisati sve takve Lične podatke iz naše evidencije.

Mi i naši provajderi prikupljamo podatke koji su razumno neophodni za podršku internom funkcionisanju Usluge, kao što je opisano u nastavku.

Kada korisnik/ca koji/a je mlađi/a od 13 godina (za korisnike/ce u SAD) ili 15 (za korisnike/ce u Srbiji) ili 16 (za korisnike/ce iz EU) kreira nalog („vlasnik/ca naloga deteta“), prikupljamo adresu e-pošte samo u svrhu pružanja podsetnika za lozinku. Mi odmah i trajno menjamo adresu e-pošte tako da se može koristiti samo kao podsetnik za lozinku, i ne može se rekonstruisati u prvobitni oblik ili koristiti za kontaktiranje vlasnika/ce naloga deteta.

Da bismo omogućili vlasniku/ci naloga deteta da koristi Usluge, takođe prikupljamo korisničko ime i lozinku, koji se koriste samo za potrebe prijavljivanja.

Mi i naši provajderi prikupljamo podatke opisane iznad, u odeljku „Ostali podaci“, od vlasnika/ce naloga dece; međutim, ograničavamo upotrebu trajnih identifikatora za vlasnike/ce dečijih naloga. Konkretno, koristimo pseudonimne identifikatore da bismo razumeli, između ostalog, obim jedinstvenih korisnika/ca koji koriste naše Usluge, a podatke o geolokaciji koje prikupljamo ograničavamo samo na područje širom grada. Naša zbirka trajnih identifikatora vlasnika/ca dečijih naloga ne dozvoljava nam da identifikujemo, kontaktiramo ili kreiramo profil takvih korisnika/ca.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Srbija) i Opšta uredba o zaštiti podataka (E.U.) i drugi zakoni o privatnosti podataka uspostavljeni su radi zaštite privatnosti maloletnika/ca. Svoje obaveze poštovanja prema takvim zakonima, kao i privatnost naših korisnika/ca uopšte, shvatamo veoma ozbiljno.

Ako želiš da pregledaš informacije koje smo prikupili od tvog deteta (tj. njegovo/no korisničko ime i lozinku), ili ako želiš da od nas zatražiš da više ne koristimo ili izbrišemo informacije koje smo prikupili od tvog dete, kontaktiraj nas kao što je opisano u odeljku „Kontaktiraj nas“ u nastavku. U zahtevu navedi svoje ime i korisničko ime tvog deteta i navedi radnju koju želiš da preduzmemo. Radi zaštite deteta, možda ćemo morati da verifikujemo tvoj identitet pre nego što primenimo tvoj zahtev.

USLUGE TREĆIH LICA

Ova Politika privatnosti se ne bavi, i mi nismo odgovorni za privatnost, informacije ili druge prakse bilo kog trećeg lica, uključujući bilo kog trećeg lica koje upravlja bilo kojim sajtom ili uslugom na koju se Usluge povezuju. Uključivanje linka u Usluge ne znači da mi ili naše filijale podržavamo povezani sajt ili uslugu.

Pored toga, nismo odgovorni za prikupljanje podataka, korišćenje, otkrivanje ili bezbednosne politike ili prakse drugih organizacija, kao što su Facebook, Twitter, WhatsApp, Apple, Google, Microsoft ili bilo koji drugi programer aplikacija, provajder aplikacija, platforma društvenih medija provajdera, provajdera operativnog sistema, provajdera bežičnih usluga ili proizvođača uređaja, uključujući u vezi sa svim Ličnim podacima koje otkriješ ovim ili drugim organizacijama.

SIGURNOST

Nastojimo da koristimo razumne organizacione, tehničke i administrativne mere za zaštitu Ličnih podataka u našoj organizaciji. Nažalost, nijedan sistem za prenos ili skladištenje podataka ne može biti 100% siguran. Ako imaš razloga da veruješ da tvoja interakcija sa nama više nije bezbedna (na primer, ako smatraš da je bezbednost tvog naloga ugrožena), odmah nas obavesti u skladu sa odeljkom „Kontaktiraj nas“ u nastavku.

IZBOR I PRISTUP

Tvoj izbor u vezi sa našim korišćenjem i otkrivanjem vaših Ličnih podataka

Dajemo odraslim vlasnicima/cama naloga izbor u vezi sa našim korišćenjem i otkrivanjem njihovih Ličnih podataka u marketinške svrhe. Možeš da odustaneš od primanja e-pošte u vezi sa marketingom od nas ubuduće tako što ćeš kliknuti na vezu za odjavu u bilo kojoj takvoj e-pošti. Pored toga, možeš da onemogućiš usluge deljenja e-pošte u svojim korisničkim podešavanjima.

Pokušaćemo da udovoljimo tvojim zahtevima što je pre razumno izvodljivo. Imaj na umu da ako odustaneš od primanja e-pošte u vezi sa marketingom od nas, mi i dalje možemo da ti šaljemo važne administrativne poruke, od kojih ne možeš da odustanete.

Kako možeš pristupiti, promeniti ili suzbiti svoje Lične podatke

Ako si punoletni/a vlasnik/ca naloga i želiš da zatražiš da pregledaš, ispraviš, ažuriraš, potisneš ili izbrišeš Lične podatke, ograničiš obradu tvojih Ličnih podataka, daš prigovor na obradu tvojih Ličnih podataka ili ako želiš da dobiješ elektronsku kopiju tvojih Ličnih podataka u svrhu njihovog prenošenja drugoj kompaniji (u meri u kojoj ti je ovo pravo na prenosivost podataka obezbeđeno važećim zakonom), možeš nas kontaktirati u skladu sa odeljkom „Kontaktiraj nas“ u nastavku. Odgovorićemo na zahtev u skladu sa važećim zakonom.

U svom zahtevu jasno navedi koje bi Lične podatke želeo/la da promeniš, da li želiš da se tvoji Lični podaci potisnu iz naše baze podataka ili na drugi način da nam kažeš koja ograničenja želiš da postavite na naše korišćenje tvojih Ličnih podataka. Radi tvoje zaštite, možemo primeniti samo zahteve u vezi sa Ličnim podacima povezanim sa određenom adresom e-pošte koju koristiš da nam pošaljete svoj zahtev, a možda ćemo morati da verifikujemo tvoj identitet pre nego što primenimo tvoj zahtev. Takođe možeš da izbrišeš svoj nalog tako što ćeš izabrati „Izbriši moj nalog“ kada si prijavljen/a na Usluge. Takođe možeš da izbrišeš, kada si prijavljen/a na Usluge, bilo koji sadržaj ili podatke koje si postavio/la na Usluge. Imaj na umu da tvoje radnje ne mogu da obezbede potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili podataka, jer je, na primer, neki od tvojih sadržaja možda ponovo objavio ili ponovo namenio drugi vlasnik naloga.

Imaj na umu da ćemo možda morati da zadržimo određene podatke u svrhu čuvanja evidencije i/ili da završimo sve transakcije koje si započeo/la pre nego što ste zatražili promenu ili brisanje.

PERIOD ZADRŽAVANJA

Čuvamo tvoje Lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe(a) za koju su dobijeni u skladu sa važećim zakonom. Kriterijumi koji se koriste za određivanje naših perioda zadržavanja uključuju (i) dužinu vremena tokom kojeg imamo stalnu vezu sa tobom i pružamo ti naše Usluge; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj smo podložni; ili (iii) da li je zadržavanje preporučljivo u svetlu našeg pravnog položaja (kao što je u vezi sa važećim zakonima zastarelosti, sudskim sporovima ili regulatornim istragama).

PREKOGRANIČNI TRANSFER

Tvoji Lični podaci mogu se čuvati i obrađivati u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili u kojoj angažujemo provajdere, a korišćenjem Usluga razumeš da će se tvoji podaci preneti u zemlje van tvoje zemlje prebivališta, koje mogu imati zaštitu podataka pravila koja se razlikuju od onih u tvojoj zemlji.

Ako se nalaziš u Evropskom ekonomskom prostoru („EEP“): Evropska komisija priznaje neke od zemalja koje nisu članice EEP kao da pružaju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEP (puna lista ovih zemalja je dostupna ovde). Za transfere iz EEP u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim, uveli smo adekvatne mere, kao što su standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija za zaštitu tvojih Ličnih podataka. Možeš dobiti kopiju ovih mera tako što ćete nas kontaktirati (pogledajte dole u ​​odeljku Kontaktiraj nas).

OSETLJIVI PODACI

Molimo te da nam ne šalješ i ne otkrivaš nikakve osetljive Lične podatke (npr. brojeve socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiju ili druga uverenja, zdravlje, biometrijske ili genetske karakteristike, kriminalno poreklo ili trgovinu članstvo u sindikatu) na ili preko Usluga ili na drugi način nama.

AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Možemo da promenimo ovu Politiku privatnosti. Legenda „POSLEDNJE AŽURIRANJE“ na vrhu ove stranice označava kada je ova Politika privatnosti poslednji put revidirana. Sve promene će stupiti na snagu kada objavimo revidiranu Politiku privatnosti na Uslugama.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imaš pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktiraj nas na organizacija@irida.rs ili IRIDA, Omladinskog pokreta 4a, 21000 Novi Sad, Srbija

Pošto komunikacija putem e-pošte nije uvek bezbedna, nemoj uključivati osetljive podatke u svoje poruke e-pošte koje nam šaljete.

DODATNE INFORMACIJE ZA FIZIČKA LICA U EEP

Ako se nalaziš u Evropskom ekonomskom prostoru, možeš da uložiš žalbu nadzornom organu nadležnom za tvoju državu ili region.