Prijava za program “I ovo je nasilje”

Kroz program “I ovo je nasilje” imaćeš priliku da prođeš online kurs u kom ćeš naučiti više o temi seksualnog uznemiravanja i steći veštine pisanja kratke priče, a zatim i da napišeš svoju kratku priču koja će biti deo zbirke “I ovo je nasilje”. 

Online kurs se sastoji iz dva dela:

– Prvi deo kursa posvećen je problemu seksualnog uznemiravanja kao jednom od najučestalijih oblika rodno zasnovanog nasilja. Kroz ovaj deo kursa naučićeš šta sve seksualno uznemiravanje podrazumeva, kako da ga prepoznaš, kome i kako možeš da ga prijaviš, kako da se zaštitiš i još mnogo toga.

– Drugi deo kursa biće posvećen pisanju, i tu ćeš naučiti kako da napišeš dobru kratku priču. 

Nakon završenog kursa, napisaćeš svoju kratku priču na temu seksualnog uznemiravanja. 

Kroz celokupan proces pohađanja kursa i pisanja priče imaćeš mentorsku podršku.

Ukoliko si zainteresovan/a i motivisan/a da budeš deo ovog programa, popuni prijavu koja se nalazi u nastavku. Budi što detaljnija/ji u svojim odgovorima, jer na osnovu popunjene prijave biramo učesnike/ce kursa. 

Pojedina pitanja se odnose na prethodno iskustvo u ovoj temi, ali ono nije neophodno za učešće na ovom kursu. 

Srećno!

Prijavni formular