NASILJE JE UVEK IZOLACIJA

Šta je “Nasilje je uvek izolacija” i zašto je važna?

“Nasilje je uvek izolacija” je kampanja koja ima za cilj da SOS kontakte podrške učini dostupnim što većem broju žrtava rodno zasnovanog nasilja, naročito za vreme epidemiološke situacije kada se beleži rast nasilja.

Kome je “Nasilje je uvek izolacija” namenjena?

Kampanja je pre svega namenjena žrtvama rodno zasnovanog nasilja, sa nastojanjem da im se prenese poruka da nisu same, da imaju kome da se obrate za pomoć i podršku. Takođe, kampanja je namenjena i svim građanima i građankama sa ciljem da ih podstakne da reaguju na nasilje, budu podrška žrtvama i da u toku ove kampanje učine dostupnim SOS kontakte podrške na svojim proflima, u svojim ulazima, kompanijama, organizacijama, itd.

Koju promenu želimo da napravimo?

Rodno zasnovano nasilje je kao problem duboko ukorenjeno u našem društvu. Svake godine u Srbiji femicid odnese oko 30 žena, i to je broj koji se godinama ne menja. Želimo da podignemo svest šire javnosti o ovom problem sa ciljem da svaki građnin i građanka reaguju na isto.

Šta smo do sada uradili/e?

U periodu od 1. maja do 30. juna 2020. godine, Irida je sprovela prvu fazu kampanje kroz koju je dosegnuto više od 15.000 korisnika/ca. Takođe, kampanja je naišla na veliki odaziv i podršku influensera/ki, kao i poznatih ličnosti. Istovremeno, na teritoriji Grada Novog Sada, uz podršku građana i građanki, postavljeni su plakati sa SOS kontaktima u više od 50 ulaza zgrada, lokala, kompanija, organizacija.

Tokom druge faze kampanje, koju je Irida sprovela u periodu od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021. godine, više od 200.000 građana i građanki je informisano o kontaktima SOS podrške. Organizovane su četiri panel diskusije sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva na kojim je prisustvovalo preko 180 građana i građanki. Takođe, Irida je uspela da zajedno sa sugrađanima i sugrađankama zalepi 300 plakata, kao i da podeli 150 maski i 210 dezinfekcionih sredstava sa kontaktima SOS podrške, i to u različitim kafićima, prodavnicama, pijacama i institucijama u gradskim i prigradskim naseljima Grada Novog Sada.

Partneri i donatori

“Nasilje je uvek izolacija” se sprovodi u partnerstvu sa SOS ženskim centrom i Iz Kruga Vojvodina kao organizacijama koje pružaju usluge podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Prepoznajući značaj teme, kampanju je direktno podržala Skupština Grada Novog SadaKomisija za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada kao i JKP “Tržnica”.

Podršku kampanji pružili su i Lokalni ombudsman Novog SadaViše javno tužilaštvo u Novom SaduCentar za socijalni rad Grada Novog SadaSigurna ženska kuća Novi SadCentar za socijalni rad “Solidarnost” PančevoSigurna kuća Pančevo Viši sud u Novom Sadu.

“Nasilje je uvek izolacija” je deo projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” koji sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Takođe, projekat je dobio podršku projekta Američke agnecije za međunarodni razvoj (USAID) “Tvoje mesto u Srbiji” koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju , sa partnerima CRTA-om, ORCA-om, Fondacijom „Jelena Šantić“ i Media i reform centrom Niš.

Uključi se!

Okači plakat sa SOS kontaktima podrške na svom profilu, u ulazu svoje zgrade, u kompaniji u kojoj radiš, organizaciji u kojoj volontiraš, kafiću u kom provodiš slobodno vreme, jer nasilje nije privatna stvar i tiče se svih nas. Pošalji poruku ženama koje trpe nasilje da nisu same i budi ima podrška da prijave nasilje.

Želiš da se nam se pridružiš na ovom projektu?

Uključi se i popuni kratku formu!