Modul 1, Lekcija 1
U toku

1.1 Reč dobrodošlice

Irida maj 23, 2024

Dobrodošao/la! Na ovom kursu ćeš naučiti više o psihičkom nasilju kao jednoj vrsti rodno zasnovanog nasilja.

Susrešćeš se sa elementima psihičkog nasilja, njegovim pojavnim oblicima kao i načinima preveniranja i pružanja podrške. 

Razumevanje da nisi sam/a, da problemi mogu biti rešeni, i prepoznavanje prvih znakova zlostavljanja. 

Ovo su glavni ciljevi “Kursa o psihičkom nasilju u partnerskim odnosima”

Ovo je deo šireg kursa pod imenom “I ovo je nasilje”, na kom se takođe dotičemo teme pisanja kratki priča.