Modul 1, Lekcija 1
U toku

2.5 Šta učiniti ako je neko u tvom okruženju u nasilnoj vezi?

Irida 27 septembra, 2023

Danas u0107emo nauu010diti kako da pruu017eimo podru0161ku ljudima u nasilnim vezama: koji su to koraci i alati svake etape.

Ako misliu0161 da je prijatelj/ica ili neko koga poznajeu0161 u nasilnoj ili nezdravoj vezi, ali nisi siguran/a u0161ta da radiu0161 da ne uvrediu0161 ili povrediu0161 prijatelja/icu, prati ova pravila:

  1. Pou010dni razgovor mirno, pozitivnim tonom, i u privatnom okruu017eenju.
  2. Pruu017ei podru0161ku, dozvoli mu/joj da se otvori o situaciji na njegov/njen nau010din.
  3. Fokusiraj se na odreu0111eno nezdravo ponau0161anje koje primeu0107ujeu0161 i na to kako se on/a oseu0107a zbog toga.
  4. Ne krivi svog/ju prijatelja/icu.

A evo i saveta koje mou017eeu0161 ponuditi svom/joj prijatelju/ici:

Mou017eeu0161 preuzeti ovu u010dek listu i pridru017eavati se nje tokom razgovora, ili je podeliti sa prijateljem/icom.