Modul 1, Lekcija 1
U toku

3.5. Sažetak

Irida maj 21, 2024

Pre nego u0161to pou010dneu0161 sa pisanjem svojih priu010da, da se jou0161 jednom podsetimo svega u0161to smo u lekcijama prou0161li i u0161to je vau017eno za sam proces pisanja.

  • Pre svega vau017eno je da znau0161 koja je IDEJA tvoje priu010de. Da je formuliu0161eu0161 u jednoj reu010denici i svaki put kada zastaneu0161 sa pisanjem, da se na nju vratiu0161.u00a0
  • Dalje, odredi svog glavnog LIKA i posveti se pisanju njegove/njene biografije. Budi svestan/a da veu0107ina stvari neu0107e biti direktno u priu010di, ali u0107e ti olaku0161ati samo pisanje.u00a0
  • Odaberi UGAO pripovedanja.u00a0
  • Nemoj da kreu0107eu0161 sa pisanjem dok ne postaviu0161 STRUKTURU. Tek sa u010dvrstom strukturom mou017eemo da imamo slobodu u toku procesa i da se pustimo priu010di da nas vodi.

Pisanje je proces, ne ou010dekuj da priu010da odmah bude savru0161ena, za pou010detak je dovoljno da bude napisana dovoljno dobro!