I ovo je nasilje

"Kurs o pisanju kratkih priča o psihološkom nasilju u partnerskim odnosima"

Vrlo često mladi ljudi ne znaju da prepoznaju nasilje i identifikuju ga sa disfunkcionalnim/om partnerom/kom i porodičnim odnosima, i iz tog razloga ga nesvesno opravdavaju.

Želimo da svako može da prepozna i reaguje na psihičko i svaku vrstu nasilja u partnerskim odnosima.

iamaiacademy · 20 septembra, 2022

ŠTA ĆEŠ POSTIĆI?

Ovaj kurs će ti pomoći da prepoznaš nefizičko nasilje u svojim odnosima i odnosima tvojih prijatelja/ica i porodice, i da podeliš to znanje sa ostalima uz pomoć zanimljivih, kratkih priča.

KVALITET

Vodimo računa o sadržaju i kreiramo kvalitet. Ovaj kurs je optimizovan tako da se prilagodi različitim uređajima i veličinama ekrana, ali ćeš najbolji doživljaj imati ako kurs pratiš preko desktop računara.

PRATI SOPSTVENI RITAM

Možeš proučavati sadržaje spostvenim tempom, bez vremenskog pritiska ili sabijenih rasporeda.

BRZ ODGOVOR

Možeš nas kontaktirati oko detalja.

GEJMIFIKACIJA

Osvajajući nagrade u vidu bedževa, činimo učenje zabavnim i motivišućim.

AKTIVNO UČENJE

Interesantan sadržaj stimuliše proces metakognicije i pokreće duboko učenje.

O kreatoru/ki

+25 upisanih
Niste upisani
Ovaj kurs je trenutno zatvoren 1

Kurs Includes

  • 4 Modula
  • 17 Lekcije
  • 2 Testovi
  • Kurs Certificate