Piši o onome što te žulja. Napravi promenu!

VAŽNE TEME O KOJIMA NE SMEMO DA ĆUTIMO.

Blog

Neki oblici psihološkog nasilja se često vide kao normalni deo partnerskog odnosa, prenose se generacijski i zato je važno da ih prepoznamo

Ilijana Šušnjić, mlada je spisateljica koja kroz svoju kratku priču širi svest o pretnjama i zastrašivanju kao oblicima psihičkog nasilja, kojima se nastoji uspostaviti kontrola nad žrtvom. Ovaj oblik nasilja doprinosi tome da žrtva stalno živi u strahu da će se pretnje ostvariti.

Psihičko nasilje, posebno u našem društvu, se često tretira kao izgovor i ne govori se o njemu na pravi način, zbog čega se sve više širi

Sofija Đurić, autorka je kratke priče Začarana u kojoj govori o gaslighting-u kao obliku nasilja u kom je prisutna manipulacija emocijama i na žrtvu se prebacuje krivica. Kao i druge oblike psihiškog nasilja i ovaj je teško prepoznati, a Sofija odlučuje da piše o tome upravo zato što je proživela nešto slično.

Psihološko nasilje je neretko zanemareno, iako ono može da ostavi dugotrajnije posledice od fizičkog

Miona Kosijer, autorka je kratke priče Postaješ luda u kojoj govori o gaslighting-u kao obliku psihološkog nasilja. Gaslighitng nije oblik nasilja koji je vidljiv na prvi pogled i teško se prepoznaje. Odlikuje ga manipulativno ponašanje, prebacivanje krvice, ubeđivanje žrtve da je umislila nešto što ne postoji i drugo.

Važno je ne ignorisati nasilje

Luna Đurđević, autorka je kratke priče The winner takes it all u kojoj govori o psihološkom nasilju, odnosno gaslighting-u kao jednom od njegovih oblika, koje odlikuje manipulacija, ubeđivanje i zbunjivanje žrtve da bi ona pomislila kako je sve njena krivica. Ovaj oblik nasilja ponekad nije lako prepoznati.