Piši o onome što te žulja. Napravi promenu!

VAŽNE TEME O KOJIMA NE SMEMO DA ĆUTIMO.

Blog

Psihičko nasilje, posebno u našem društvu, se često tretira kao izgovor i ne govori se o njemu na pravi način, zbog čega se sve više širi

Sofija Đurić, autorka je kratke priče Začarana u kojoj govori o gaslighting-u kao obliku nasilja u kom je prisutna manipulacija emocijama i na žrtvu se prebacuje krivica. Kao i druge oblike psihiškog nasilja i ovaj je teško prepoznati, a Sofija odlučuje da piše o tome upravo zato što je proživela nešto slično.

Psihološko nasilje je neretko zanemareno, iako ono može da ostavi dugotrajnije posledice od fizičkog

Miona Kosijer, autorka je kratke priče Postaješ luda u kojoj govori o gaslighting-u kao obliku psihološkog nasilja. Gaslighitng nije oblik nasilja koji je vidljiv na prvi pogled i teško se prepoznaje. Odlikuje ga manipulativno ponašanje, prebacivanje krvice, ubeđivanje žrtve da je umislila nešto što ne postoji i drugo.

Važno je ne ignorisati nasilje

Luna Đurđević, autorka je kratke priče The winner takes it all u kojoj govori o psihološkom nasilju, odnosno gaslighting-u kao jednom od njegovih oblika, koje odlikuje manipulacija, ubeđivanje i zbunjivanje žrtve da bi ona pomislila kako je sve njena krivica. Ovaj oblik nasilja ponekad nije lako prepoznati.

Psihološko nasilje stavlja osobi naočare kroz koje posmatra svet tako da dubinski veruje da uvek nešto sa njim/njom nije u redu

Anja Kisić, autorka je kratke priče Neva u kojoj govori o psihološkom nasilju kao obliku nasilja, čija je glavna odlika želja za uspostavljanjem kontrole nad žrtvom. Ovaj oblik nasilja podrazumeva i različite zabrane, pretnje, vređanje, ponižavanje, ismevanje i drugo, a Anja je izabrala da piše o tome, upravo zato što ovaj oblik nasilja često može biti neprimetan.