INFORMISANJE MLADIH O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

Šta podrazumeva projekat „Informisanje mladih o rodno zasnovanom nasilju“ i zašto je važan?

„Informisanje mladih o rodno zasnovanom nasilju“ ima za cilj da pomogne mladima da razumeju, prepoznaju i reaguju na rodno zasnovano nasilje. U cilju boljeg razumevanja problema nasilja, mladi učestvuju na treningu posvećenom temama rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, nakon čega pohađaju i posebnu edukaciju o pisanju bloga. Posle završenih obuka, učesnici/e na temu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja za IRIDIUM-novi medij o rodno zasnovanom nasilju, koje možete pročitati ovde.

Kome je namenjen ovaj projekat?

Ovaj projekat namenjen je prvenstveno mladima, koje je važno upoznati sa pojmom i elementima rodno zasnovanog nasilja, kako bi mogli/e da prepoznaju različite vrste nasilja (pogotovo one o kojima se manje govori, kao što je ekonomsko ili psihološko nasilje), ciklus nasilja, uzroke koji dovode do njega, teškoće sa kojima se žrtve susreću prilikom izlaska iz nasilnog odnosa i sl. Autori/ke svih blogova su takođe mladi, koji/e su putem ovih tekstova preneli stečena znanja svojim vršnjacima/kinjama.

Koju promenu želimo da napravimo?

Želimo da svi/e razumemo da nasilje nema opravdanje, i da nije tabu tema o kojoj treba da se šapuće. O nasilju treba da govorimo, pišemo, razmišljamo, i da reagujemo na njega baš svaki put kada se dešava.

Šta smo da sada uradili/e?

Prvi deo edukativnih blogova u okviru IRIDIUMA već se nalazi na našem sajtu. Mladi koji su pisali ove tekstove prethodno su završili trening koji im je pružio potrebna znanja o samom problemu, a zatim i dodatnu edukaciju o pisanju bloga. Teme kojima su se bavili/e uključuju problem sekundarne viktimizacije žrtava nasilja, pojam feminizma, nasilje u formi genitalne mutilacije, problem psihičkog nasilja, vrste rodno zasnovanog nasilja, servise za pružanje podrške u slučajevima nasilja, abortus, medijsko izveštavanje o ženama i sl.

Ko su partneri i donatori?

Iridin partner na ovom projektu je SOS ženski centar, koji pruža pomoć i podršku žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Projekat se realizuje uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu – Kancelarije za mlade grada Novog Sada.

Uključi se!

Ako se baviš temama rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja i voliš pisanje, pošalji nam svoj tekst koji na edukativan način približava ove teme drugim mladima, i mi ćemo ga objaviti na IRIDIUMU. Neka se tvoj glas čuje!

Želiš da se nam se pridružiš na ovom projektu?

Uključi se i popuni kratku formu!