Dođi i upoznaj IRIDU na štandu – Ulične akcije “Putevima žena”

Kako smo u julu lansirali/e našu aplikaciju “Putevima žena” (dostupna na Android i iOS uređajima) i time započeli/e promotivnu kampanju, trudimo se da imamo što više direktnog kontakta sa građanima/kama u obliku uličnih akcija. Pored turističke šetnje koju smo organizovali/e, tokom jula i avgusta smo takođe lepili/e promotivne plakate u različite lokale, delili/e flajere i naravno, postavljali/e štand sa promotivnim materijalom.

Izvor: IRIDA

Započeli/e smo, dakle, lepljenjem promotivnih plakata u lokalima, najpre po centru grada ali i po Štrandu. Vlasnici/e kafića, restorana, knjižara i sličnih mesta su bili/e i više nego voljni/e da zalepe plakat i preuzmu flajere, prepoznajući da je to nešto što će njihovim mušterijama biti interesantno. Razvili/e smo saradnju i sa Evropskom prestonicom kulture 2022, tako da smo postavili/e plakate i flajere u Kulturne stanice: u KS Svilaru, KS Liman, KS Eđšeg i KS Barku.

Postavljanjem štanda na kojem su iscrtani likovi nekih od značajnih žena čije su životne priče pokrivene u aplikaciji, izazivali/e smo veliko interesovanje građana/ki.  Prilazili su nam da čuju o čemu je reč, ko smo mi i šta promovišemo. 

Reakcije su bile raznovrsne: Kada bi čuli/e da smo napravili/e besplatnu aplikaciju kojom mogu da istražuju žensku stranu istorije, da se informišu o znamenitim ženama poput Savke Subotić i Jelene Kon koje, uprkos svojim mnogim uspesima, nemaju obeležja u gradu – građani/ke su se veselili/e što se neko setio da se bavi ovom temom na ovako inovativan način, bili/e su zainteresovani/e da detaljnije istraže životne priče ovih žena, ali su i sa setom zaopažali/e da se društvo nije mnogo promenilo u poslednjih 100 godina, jer žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u mnogim sferama života.

Gotovo svi/e koji/e su nam prišli/e, rado su hteli/e da preuzmu aplikaciju, željni/e da i sami/e krenu putevima žena. Za preuzimanje aplikacije su dobijali/e nešto od našeg promotivnog materijala – ženske ili muške majice, šolje sa likovima znamenitih žena ili pak cegere, a svaki primerak spakovan kao poklon sa mašnom i posvetom. Retko ko je ostao ravnodušan.

Izvor: IRIDA

Akcije smo sproveli/e na brojnim lokacijama i događajima u gradu, pa se tako naš štand nekoliko puta našao u Zmaj Jovinoj ulici i u bašti Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, zatim u Dunavskoj ulici i u okviru Omladinskog festivala na Štrandu. Tokom akcija, često su nam prilazile mlade žene i muškarci koji su osećali/e određenu vrstu solidarnosti sa ovim znamenitim ženama, solidarnost koja prevazilazi vremenske okvire, a koja se ogleda u vekovnom nastojanju ka stvaranju ravnopravnog društva. Naša verna publika su i žene koje su zainteresovane za žensku stranu istorije kao zanemarenu stranu javnog života. 

Takođe su nas posetili/e naše bivše volonterke koje su zapravo i kreirale prvobitan sadržaj u aplikaciji. Posetili su nas i Mladi/e evropski/e ambasadori/ke, došavši iz raznih krajeva Zapadnog Balkana, koji/e su istakli/e da feminizam ima regionalnu dimenziju. Kulture su nam dosta slične, dosta povezane – rodna neravnopravnost je prisutna svuda po Balkanu, zbog čega je bitno udružiti napore preko granica da se to pitanje reši. Srećni/e smo da je aplikacija prepoznata kao korisna i od strane brojnih turista i turistkinja koji/e su posetili/e naš grad tokom letnjih meseci i mogli/e samostalno da obiđu naš grad na malo drugačiji način.

Uspostavili smo saradnju i sa Spomen-Zbirkom Pavla Beljanskog. Tako smo, uoči različitih događaja koje su organizovali u Bulevar Books-u i u svojoj bašti, postavljali štand i nudili/e posetiocima/teljkama da preuzmu aplikaciju, što su vrlo rado i činili/e. 

Izvor: IRIDA

Akcije sprovodimo do kraja avgusta. Ako želiš da nas upoznaš, da čuješ nešto više o aplikaciji ali i da uzmeš šolju ili ceger, prati nas na društvenim mrežama jer tamo objavljujemo vreme i mesto naših uličnih akcija. Do tada preuzmi aplikaciju i kreni Putevima žena. Rado iščekujemo da čujemo utiske!

Projekat „Putevima žena“ sprovodi se uz finansijsku podršku zajedničkog projekta između Evropske unije i ”Centra Sever – Jug“, Saveta Evrope u okviru projekta “ILEGEND II: Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue”. Projekat je podržan i od strane CRTA i Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) u okviru Programa razvojne komunikacijske podrške za organizacije civilnog društva.

Responses