Piši o onome što te žulja. Napravi promenu!

VAŽNE TEME O KOJIMA NE SMEMO DA ĆUTIMO.

Blog

U nekim situacijama nismo ni svesni da to što se dešava jeste nasilje!

Lazar Begović, autor je kratke priče Seen u kojoj piše o proganjanju kao obliku psihološkog nasilja koje se manifestuje na različite načine kroz uznemiravanje koje je učestalo, praćenje, slanje poruka, zvanje telefonom, a iz čega može nastati i seksualno, ali i fizičko nasilje. Cilj njegove priče je da osvesti druge da postoje obrasci ponašanja koji nisu vidljivi i koji ne upućuju na nasilje, a koji zapravo jesu nasilje.

Podrška je važna

Iva Vukadinović, mlada autorka kratke priče “Prasak” piše o prinudonoj kontroli, vrsti psihološkog nasilja, koje često ne aktivira crvenu lampicu jer se često tumači kao uobičajeni izraz ljubavi, znaci kojima partner/ka pokazuje da mu je stalo, zaštitnički stav ili deo uobičajenih nesuglasica u vezama. U priči, ističe da je podrška važna, ona koju pružamo sami sebi, podrška psihoterapeuta ili bilo koje stručne osobe, kao i podrška okoline.